o_pato2

MIKÄ ON OSAKASKUNTA?

Kalastuslaissa määritellään kalastusoikeuden haltijaksi yhteisen vesialueen osakaskunta omalla yksityisellä alueellaan. Osakaskunta on aina olemassa suoraan lain nojalla. Yhteisen alueen osakkaita ovat kiinteistöjen omistajat. Osakkaat muodostavat näin Kemijärvellä yhteisen vesialueen omistavan yksikön, jonka kiinteistötunnus 320-876-1-0 ja nimi Kemijärven osakaskunta.

Tarkemmin osakaskuntien toiminnasta: https://ahven.net/osakaskunnat/

Osakaskuntaan kuuluvat ne kiinteistöjen omistajat, joilla on osuus yhteiseen alueeseen. Osakaskuntaan ei liitytä, vaan osakaskunnan osakkaaksi tullaan, kun henkilö saa omistukseensa kiinteistön, jolla on osuus yhteiseen alueeseen. Oikeus yksityisoikeudelliseen osuuteen ilmenee maanmittauslaitoksesta saatavasta kiinteistörekisteriotteesta.

Tarkemmin osakkaan asemasta: https://ahven.net/osakaskunnat/osakkaan-asema/